“מקור ההשראה המרכזי שלי לכל מלאכת עיצוב ותכנון
הוא האדם עצמו.
בעוד הבחירות העיצוביות שלי מושפעות ישירות מטעמו של הלקוח ואופיו, נוכחתי לראות שהקשר בין הבית לאדם הוא דו-כיווני: אישיות האדם באה לידי ביטוי בעיצוב; בתמורה, מעצים הבית חזרה את אישיות האדם ומאפשר לו לבטא את אמירתו האישית במלואה – בתוך הבית ובחיים בכלל.”